Rivningsfirma Stockholm
Med lång erfarenhet utför vi professionella rivningsjobb
08 - 646 02 16

Prisvärt

Fasta priser

Alltid i tid

Stockholm med omnejd

Rivningsfirma stockholm

Söker du en rivningsfirma i Stockholm? Vi sköter allt som har med rivning att göra och vi ser till att allt rivningsavfall transporteras bort och hamnar på rätt ställe.

Rivning är ett komplicerat och ganska riskfyllt arbete. Behöver ni hjälp med rivning, hör av er till Tommys Mark & Trädgårdsservice. Vi har lång erfarenhet av rivningsarbete och har rätt utrustning för jobbet.

Vi tar oss i huvudsak an små och mindre rivningsarbeten.

  Att riva är svårare än att bygga

  Hus och andra byggnader är konstruerade och byggda för att sitta ihop och hålla för väder och vind. Det är alltså inte meningen att de ska vara enkla att riva.

  Därför kräver rivning helt andra metoder än när huset byggs och det finns fler risker inblandade. Eftersom allt sitter ihop finns risk att delar rasar på oförutsedda sätt när huset demonteras.

  Rivning av hus

  Vid rivning av hus och byggnader gäller det att planera och veta vad man gör så att inte byggnadsdelar börjar falla okontrollerat. Dessutom gäller det att underlätta korrekt sortering av allt avfall.

  Med god planering och erfarenhet går rivningsarbetet snabbare och det blir lättare att undvika olyckor.

  Lång erfarenet

  Vi har lång erfarenhet och stor kunskap och kan lösa det mesta snabbt och lätt.

  Allt i ett

  Hos oss hittar du en komplett leverantör med allt i ett inom anläggning, trädgårdsskötsel och snickeri.

  Noggranna

  När du väljer Tommys Mark & Trädgårdsservice kan du räkna med ett väl utfört arbete och ett slutresultat som stämmer med dina förväntningar.

  Vanliga frågor om rivning

  Vad kostar rivning?

  Vad rivning kostar beror främst på vad som ska rivas och hur stort arbetet blir. Priset kan också påverkas av speciella material, till exempel asbest, som finns i byggnaden.

  Främst äldre hus kan ha vägg och takbeklädnader i eternit, som innehåller asbest som även förekommer i äldre tiders rörisolering. Dessa material kräver speciell hantering och måste tas bort och hanteras av speciellt utbildad personal, enligt särskilda rutiner.

  Även andra material än asbest kan kräva speciell hantering, vilket är sådant som kan dra upp kostnaden för rivning.

  Behöver man bygglov till rivningsarbete?

  Nej. Däremot kan rivningslov krävas om byggnaden finns inom detaljplanerat område, eller om kommunen meddelat områdesbestämmelser.

  Kontrollera med din kommun vad som gäller innan arbetet påbörjas.

  Vad gör en kontrollansvarig?

  En kontrollansvarig för rivning ser till att gällande regler följs när det gäller rivningsavfall, speciellt avseende farligt avfall.

  Vid enklare rivningsarbeten kan du själv vara kontrollansvarig, men oftast krävs certifiering. Fråga din kommun eller Boverket om du behöver mer information

  Så går det till

  Offert

  Vi besöker dig när du har tid och går tillsammans igenom vad du vill ska göras. Vi berättar hur vi kan göra jobbet och ställer rätt frågor så att vi säkert förstår vad du tänkt dig.

  Arbetet utförs

  Vi sköter hela arbetet från början till slut. Vi köper in allt som behövs och tar dit nödvändiga maskiner och verktyg i tid. Därefter kommer vår personal och arbetar tills jobbet är helt klart.

  Kontrollbesiktning

  Vi avslutar alltid alla uppdrag med en gemensam kontrollbesiktning för att förklara vad vi gjort och hur och för att kontrollera att arbetet blivit som du tänkt dig.

  Rivning kräver sortering

  Att riva kräver noggranna förberedelser, inte bara för att ske på ett säkert sätt utan också för att det finns noggranna regler för hur allt material ska hanteras.

  Med dagens regler för hantering av rivningsavfall kan huset först behöva tömmas på främst farligt avfall, innan och även byggvaror som kan återvinnas eller återanvändas. 

  Boka rivningsjobb

  Vi åker ut till dig

  och tittar på jobbet
  Kontakta oss

  Passar tider, försäkrade och med lång erfarenhet av rivning

  Om du vill ha en rivningsentreprenör med rätt kompetens och lång erfarenhet ska du vända dig till oss på Tommys Mark och Trädgårdsservice. Vi har arbetat i över 25 år med bygg- och anläggningsarbeten.

  Vi sätter våra kunders intryck högt och ser därför alltid till att börja och avsluta ett arbete enligt avtalat schema. Vår personal och vårt företag är också fullt försäkrade, något som är extra viktigt när det gäller riskabla projekt som rivning.

  Med oss som entreprenör kan du känna dig helt säker och trygg med att jobbet blir rätt gjort och klart i tid.